هاجر کیانی

 کارشناس حراست: هاجر کیانی

 مدرک: کارشناس بهبود کیفیت

 شماره تماس: ۵۳۲۲۹۰۰۴-۰۷۱ داخلی ۲۳۹

 شماره فکس: ۵۳۲۲۳۲۲۲-۰۷۱ 

 مکان: طبقه همکف- واحدهای اداری

 سوابق و سمت های اجرایی:

-کارشناس بهبود کیفیت
-کارشناس درآمد

 شرح وظایف:

- ارائه خدمات آموزشی و توجیه پرسنل در راستای حفاظت پرسنلی.
- اعلام نظر در زمینه نقل و انتقال و تغییر محل جغرافیایی خدمت کارکنان
- شناسایی عوامل ایجاد نارضایتی مردم و کارکنان
- تعیین صلاحیت پرسنل جهت تردد به اماکن دارای طبقه بندی حفاظتی
- تعیین صلاحیت پرسنل برای انتصاب مشاغل حساس
- تعیین صلاحیت پیمانکاران
- صدور بخشنامه و دستورالعمل در خصوص رعایت موارد امنیتی
- شناسایی فرصت ها، تهدیدها، تخلفات و آسیب ها
- شناسایی کانون های بحران و عوامل نارضایتی