محمد پور رمضان

 مسئول واحد: محمد پور رمضان

 مدرک: کارشناس ارشد عمران- گرایش مدیریت ساخت

 شماره تماس: ۵۳۲۲۹۰۰۴-۰۷۱ داخلی ۲۴۶

 مکان: طبقه همکف- واحدهای اداری

 سمت های اجرایی:

- ناظر ساختمانی شبکه بهداشت، درمان و آموزش استهبان، ناظر ساختمانی بیمارستان امام خمینی (ره) استهبان

 شرح وظایف:

- انجام امور فنی و مهندسی مربوط به نگهداری از ساختمانها و تاسیسات مرکزی از قبیل: آب ، برق ، تلفن، گاز ، فاضلاب، آساننسور، تهویه مطبوع، فن کوئل‌ و هوارسانها.
- تهیه طرح‌های نوسازی قطعات و وسایل مربوط به تاسیسات.
- نوسازی قطعات مربوط به تاسیسات.
- تهیه و تنظیم برنامه و برآورد هزینه مربوط به چگونگی توسعه و تعمیر تاسیسات مرکزی.
- انجام تحقیقات و بررسی‌های علمی و فنی در زمینه برق و تاسیسات.
- محاسبه و تهیه طرح و برآورد قیمت تمام شده تاسیسات و دستگاههای مرکزی فشار ضعیف یا شبکه ‌مرکزی تولید نیرو.
- سرپرستی و نظارت بر لوله‌کشی ساختمان‌ها و تعمیر وسایل تاسیساتی.
- رسیدگی و نظارت بر محاسبات و برآورد قیمت سانترالهای بزرگ و تاسیسات مرکزی.
- نظارت بر تهیه قطعات یدکی و نصب و انتقال وسایل تاسیساتی.
- آموزش و راهنمایی کاردان‌ها و تکنسین‌ها در زمینه نصب و آزمایش و بهره‌برداری و نگهداری تاسیسات.
- شرکت در کمیسیون‌های فنی.
- نظارت بر کار شرکتهای پیمانکار و کنترل و هماهنگی فعالیتهای مربوطه.
- همکاری با کارشناسان دفتر فنی دانشگاه در رابطه با تعمیرات ساختمانی بیمارستان وتعیین مشخصات و دستورالعملهای فنی.
- تهیه برنامه کشیک ماهیانه پرسنل و محاسبه ساعت اضافه‌کار و طرح مشارکت ماهیانه کارکنان با هماهنگی واحدهای ذیربط.
- ارزشیابی سالیانه کارکنان، تقسیم کار بین پرسنل در صورت مرخصی کارکنان و جایگزینی و تامین نیرو در واحد.
- نظارت بر عملکرد و نحوه برخورد کارکنان.
- کسب خط‌مشی و دستورالعمل لازم از سرپرست مربوطه.
- بررسی وضعیت موجود در واحد تحت نظارت به منظور تعیین مشکلات مرتبط با ارائه خدمات و کیفیت آن.
- برنامه‌ریزی در جهت اجرای استانداردها.
- تشکیل جلسات گروهی و جلب مشارکت کارکنان در جهت حل مشکلات واحد مربوطه.
- برقراری حسن تفاهم بین کارکنان واحد مربوطه و سایر واحدها.
- شرکت در جلسات مدیران و ارائه نیازهای کارکنان واحد مربوطه و مشکلات واحد و پیشنهاد جهت بهبود وضعیت.
- ثبت و گزارش کلیه امور واحد مربوطه به مسئولین ذیربط (شامل درخواستها، وقایع غیرمترقبه، حوادث، کمبودها، نقایص و ...).
- انجام سایر امور محوله طبق مقام مافوق.