نشانی و شماره تماس

آدرس بیمارستان
استهبان، بلوار امام رضا(ع)، بیمارستان امام خمینی (ره)
 
کد پستی: ۷۴۵۱۷-۳۵۵۸۱

پیش شماره استان: ۰۷۱
 
شماره های تماس بیمارستان امام خمینی(ره) استهبان: ۵۳۲۲۹۰۰۴ الی ۵۳۲۲۹۰۰۹
 
 
ریاست بیمارستان: ۵۳۲۲۳۰۵۵
 
مدیریت بیمارستان: ۵۳۲۲۳۲۲۲
 
دفتر پرستاری: ۵۳۲۲۳۳۱۴
 
امور مالی: ۵۳۲۳۱۹۴۸
 
فکس بیمارستان: ۵۳۲۲۳۰۵۵
 
تدارکات: ۵۳۲۲۳۴۱۱
 
کارپرداز: ۵۳۲۳۵۰۸۱