پرسشنامه رضایتمندی همراه بیمار
با عرض سلام، این پرسشنامه به منظور نظر سنجی از خدمات ارائه شده در بیمارستان طراحی شده است .لازم به ذکر است کلیه اطلاعات مطرح شده در پرسشنامه محرمانه تلقی خواهد گردید و نیازی به ذکر نام نیست. از اینکه با دقت سولات را مطالعه و سعی خواهید نمود با صداقت به آنها پاسخگو باشید سپاسگذاریم.
اطلاعات تکمیل کننده پرسشنامه:
بعد بیمارستان
بعد پزشک
بعد پرستار:
بعد سایر کارکنان:
امکانات همراه بیمار