شماره های تماس و راه های ارتباطی

پیش شماره استان: ۰۷۱
شماره های تماس بیمارستان امام خمینی(ره) استهبان : ۵۳۲۲۹۰۰۴ الی ۵۳۲۲۹۰۰۹
ریاست بیمارستان: ۵۳۲۲۳۰۵۵
مدیریت بیمارستان: ۵۳۲۲۳۲۲۲
دفتر پرستاری: ۵۳۲۲۳۳۱۴
امور مالی: ۵۳۲۳۱۹۴۸
فکس بیمارستان: ۵۳۲۲۳۰۵۵
تدارکات: ۵۳۲۲۳۴۱۱
کارپرداز: ۵۳۲۳۵۰۸۱
پاسخگویی آنلاین: همه روزه ۷ صبح الی ۱۹ در صفحه اصلی وبسایت بیمارستان
صفحه اینستاگرام بیمارستان استهبان: estahbanhp@