افتخارات و دستاوردها
 
* کسب نشان درجه یک در ارزیابی جامع اعتبار بخشی دور پنجم وزارت بهداشت توسط بیمارستان امام خمینی (ره) استهبان در سال ۱۴۰۱
 * کسب رتبه اول در بین کل بیمارستان های شهرستان های استان فارس و رتبه اول در بین ۵ بیمارستان دارای نشان طلایی در ارزیابی مدیریت عملکرد یکپارچه دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال ۱۳۹۸
 *ساخت و تجهیز بخش اعصاب و روان در سال ۱۳۹۸
 * کسب نشان طلای ارزشیابی شواری تحول اداری در سال ۱۳۹۷
 * کسب لوح تقدیر ارزشیابی شورای تحول اداری در سال ۱۳۹۶
 * بهره برداری از بخش ICU در سال ۱۳۹۶ 
 * کسب نشان درجه یک اعتبار بخشی در ارزیابی سال ۱۳۹۵ 
 * بهره برداری از دستگاه سی تی اسکن ۱۶ اسلایس در سال ۱۳۹۵
 * کسب نشان درجه یک اعتبار بخشی در ارزیابی سال ۱۳۹۴ 
 * بهره برداری از ساختمان جدید بیمارستان در سال ۱۳۹۴