محمد رضا میری

 مسئول واحد: محمد رضا میری

 مدرک: تکنسین تاسیسات

 شماره تماس: ۵۳۲۲۹۰۰۴-۰۷۱ داخلی ۱۰۶

 مکان: زیر زمین- تاسیسات

 پرسنل تاسیسات:

 خیراله کامران، محمد کامران، عباس تقوی، حسین حاجی دخت، محمد کارگران، محمد حسین منوچهری نسب

 شرح وظایف:

- انجام امور فنی و مهندسی مربوط به نگهداری از ساختمانها و تاسیسات ناحیه صنعتی از قبیل آب –برق – فاضلاب -آسانسور – جرثقیل-تهویه و شوفاژ.
- تهیه طرح های نوسازی قطعات و وسایل مربوط به تاسیسات.
- نوسازی قطعات مربوط به تاسیسات.
- تهیه و تنظیم برنامه و برآورد هزینه مربوط به چگونگی توسعه و تعمیر تاسیسات.
- انجام تحقیقات و بررسی های علمی وفنی در زمینه برق و تاسیسات.
- محاسبه و تهیه طرح و برآورد قیمت تمام شده تاسیسات یا دستگاههای تصفیه آب استخر یا دستگاههای مرکزی فشار ضعیف یا شبکه مرکزی تولید نیرو.
- سرپرستی و نظارت بر لوله کشی ساختمانها و تعمیر وسایل تاسیساتی.
- رسیدگی و نظارت بر محاسبات و برآورد قیمت سانترالهای بزرگ و تجهیزات بیمارستان.
- نظارت بر تهیه قطعات یدکی ونصب و انتقال موتورها وتعمیر موتور و تلمبه.
- نظارت بر نصب مخازن هوایی آب و تعمیر تلمبه های سوخت رسانی.
- شرکت در کمیسیون های فنی.
- نظارت بر کار متصد یان پستهای کاردانی و راهنمایی آنان در انجام امور محوله.
- نظارت بر کار واحدهای تابعه کنترل و هماهنگی فعالیت های مربوط.