محمد رضا هژبر

 مسئول واحد: غلامرضا اردال دوست

 مدرک: کارشناسی

 شماره تماس: ۵۳۲۲۹۰۰۴-۰۷۱ داخلی ۲۲۱

 مکان: طبقه اول- امور حقوقی

 سمت های اجرایی:

  - مسئول واحد حقوقی بیمارستان امام خمینی(ره)  استهبان

 شرح وظایف:

- شرکت مستمر در دوره های آموزشی و پیگیری سرفصل ها و منابع حقوقی جهت ارتقا دانش حقوقی.
- ثبت پرونده های واحد حقوقی در نرم افزار دعاوی.
- ارائه مشاوره حقوقی به مراجعین.
- جمع آوری، بررسی و تنظیم اطلاعات جهت پاسخ به مراجع ذیصلاح.
- اطلاع از حکم صادره و پیگیری احکام صادره.
- پیگیری دعاوی کیفری و حقوقی از طریق مراجع قضایی دیوان عدالت و مراجع حل اختلاف.