ماموریت

از دیرباز آمده ایم تا با تکیه بر نیم قرن تجربه به عنوان تنها بیمارستان جنرال شهرستان استهبان تلاش می کنیم با به کارگیری امکانات و نیروهای تخصصی موجود،آموزش مداوم کارکنان و برنامه ریزی صحیح در چهارچوب ارزش های اخلاقی سلامتی را به بیماران و تمام سطوح جامعه هدیه نماییم.