سوالات متداول امور مالی و بیمه ای

بیمارستان امام خمینی (ره)استهبان طرف قرارداد با چه بیمه هایی می باشد؟

بیمه تامین اجتماعی-بیمه سلامت-بیمه نیروهای مسلح-کمیته امداد-بهداری صنعت نفت شاغل و بازنشسته-آتیه سازان حافظ
-پرسنل علوم پزشکی-بانک ملت-بانک صادرات.

درصورتی که نیاز باشد وجهی به بیمار مسترد گردد چه اقداماتی باید صورت گیرد؟

الف:خدمات سرپایی:ابتدا توسط مسئول بخش پشت نویسی شده و سپس به صندوق ارجاع داده می شود
ب:نیاز به کارت ملی یا شناسنامه بیمار همراه با قبض بیمار می باشد که توسط پذیرش پشت نویسی شده وسپس به درآمد ارجاع داده می شود و بعد از تایید توسط مسئول درآمد به حسابداری مراجعه می کند.اگر مبلغ بالای صدهزارتومان باشد شماره حساب از بیمار گرفته و به حساب بیمار واریز می گردد و اگر زیر صد هزارتومان باشد بعد از حسابداری به صندوق ارجاع داده می شود.
درصورتی که بیمار نتواند مراجعه کند یکی از وابستگان نزدیک از قبیل پدر-مادر-فرزند می تواند با داشتن مدارک شناسایی خود و بیمار جهت استرداد مراجعه نمایند.

چه مدارکی جهت ارائه به بیمه های تکمیلی که با بیمارستان قرارداد ندارند لازم می باشد؟

بستگی به نوع بیمه دارد و بیمار خود از مدارک بیمه تکمیلی اگهی داشته باشد ولی یکی از آنها صورتحساب و برگ خلاصه ترخیص بیمار می باشد.

سوالات متداول حوزه درمان

چه بخش هایی در بیمارستان امام خمینی (ره) استهبان وجود دارد؟

داخلی-جراحی عمومی-سی سی یو-آی سی یو-اطفال-زایشگاه-اتاق عمل- NICU- تالاسمی-همودیالیز.

چه تخصص هایی در درمانگاه بیمارستان امام خمینی (ره) استهبان وجود دارد؟

داخلی-جراحی عمومی-زنان زایمان- قلب و عروق- گوش، حلق و بینی- کلیه و مجاری ادراری- روانپزشکی-چشم پزشکی- طب فیزیکی و توانبخشی- مغز و اعصاب- جراحی مغز و اعصاب-اطفال.

سوالات متداول حوزه پاراکلینیک

چه بخش های پاراکلینیکی در بیمارستان امام خمینی (ره) استهبان وجود دارد؟

رادیولوژی-سونوگرافی-ماموگرافی-سی تی اسکن –آزمایشگاه-پاتولوژی.

چه نوع خدمات تصویربرداری در واحد تصویربرداری بیمارستان امام خمینی(ره)استهبان انجام می شود؟

سی تی اسکن-رادیولوژی-ماموگرافی-سونوگرافی.

سوالات متداول نوبت دهی

نحوه دریافت نوبت سونوگرافی

نوبت های سونوگرافی در بیمارستان امام خمینی(ره) استهبان هر هفته شنبه ساعت 10 صبح فعال می گردد و فقط به صورت غیر حضوری و با سه روش نوبت دهی اینترنتی از طریق سامانه متمرکز نوبت دهی دانشگاه علوم پزشکی شیراز به آدرس nobat.sums.ac.ir، شماره گویای نوبت دهی 07132930791 و اپلیکیشن پذیرش 24 می باشد. 

جهت آشنایی با روش های نوبت دهی می توانید لینک زیر را باز نمایید.
https://estahbanhp.sums.ac.ir/doctorprogram