چشم اندازVision):


چشم انداز بیمارستان امام خمینی(ره) استهبان تا سال 1404

ما برآنیم با توسعه بخشی و ایجاد سیستمی پاسخگو،ضمن ارتقاء مستمر کیفیت خدمات درمانی در راستای استانداردهای مراقبتی، یکی از پنج بیمارستان برتر شهرستان های استان فارس باشیم.

 

رسالت (Mission):

از دیرباز آمده ایم تا با تکیه بر نیم قرن تجربه به عنوان تنها بیمارستان جنرال شهرستان استهبان تلاش می کنیم با به کارگیری امکانات و نیروهای تخصصی موجود،آموزش مداوم کارکنان و برنامه ریزی صحیح در چهارچوب ارزش های اخلاقی سلامتی را به بیماران و تمام سطوح جامعه هدیه نماییم.

 

ارزش ها (value):

 اشتیاق خدمت به بیمار

 سعی در حفظ محیط زیست

 تلاش مضاعف

 همدلی و همکاری

 بردباری و مطانت

 ایمنی و مراقبت

 نشاط و احترام و مهربانی