• 1402/07/11
  • - تعداد بازدید: 449
  • زمان مطالعه : 7 دقیقه
بخشنامه ثبت نامه بیمه تکمیل درمان نیروهای شرکتی سال 1403-1402
بخشنامه ثبت نامه بیمه تکمیل درمان نیروهای شرکتی سال 1403-1402

با توجه به برگزاری استعلام واگذاری بیمه تکمیل درمان پرسنل دانشگاه، بیمه آتیه سازان حافظ به عنوان بیمه گر طرف قرارداد دانشگاه از تاریخ 1 / 7 / 1402 لغایت 31 / 6 / 1403 حضورتان معرفی می گردد.

نظر به توافقات صورت گرفته در خصوص بیمه تکمیل درمان نیروهای تحت پوشش شرکتهای خصوصی، به استحضار می رساند نیروهای تحت پوشش شرکتهای خصوصی (ایاب و ذهاب، طبخ و توزیع غذا، تسهیلات زایمانی، پرستاری، قراردادهای مشارکتی، مدیریتی، خرید خدمت،MMT ، DIC، بیماربری، پایگاه و مراکز سلامت و قراردادهای سرویس و نگهداری و ...) نیز در صورت تمایل می توانند جهت ثبت نام بیمه تکمیل درمان خود و افراد تحت تکفل طبق روال زیر اقدام نمایند.
لازم به ذکر است؛ تعهدات قرارداد تکمیل درمان نیروهای شرکتی همانند تعهدات تکمیل درمان سایر کارکنان دانشگاه بوده و طبق قرارداد مذکور می توانند از مزایای آن استفاده نمایند.
نحوه ثبت نام:1- تکمیل فرم "الف" توسط شرکت پیمانکار و واحد کارفرما:
به ازای هر یک از شرکتهای طرف قرارداد، می بایست یک فرم جداگانه تکمیل شده و اسامی نیروهای تحت پوشش شرکت مربوطه درج گردد. فرم یاد شده می بایست توسط واحد و شرکت پیمانکار تأیید شود.

2- تکمیل فرم "ب" توسط نیرو:

نیروهای تحت پوشش شرکت که اسامی آنها در فرم "الف" درج می شود جهت انتخاب سطح بیمه و همچنین ذکر نام افراد تحت تکفل، فرم "ب" را تکمیل نمایند. جهت اعلام اسامی افراد متقاضی بیمه تکمیل درمان به شرکت بیمه، می بایست فایل اکسل پیوست که شامل اسامی تمامی نیروهای شرکتی و افراد تحت تکفل ایشان می باشد، تکمیل و به صورت سی دی به همراه سایر مدارک تحویل گردد. (به ازای هر شرکت یک فایل)

3- پس از تکمیل فرم های الف، ب و ج، فرمها توسط شرکت یا واحد جمع آوری شده و همراه با سی دی فایل اکسل و مدارک زیر به انضمام نامه کتبی واحد، به صورت دستی به بیمه آتیه سازان حافظ واقع در طبقه همکف ساختمان مرکزی دانشگاه تحویل گردد. (از ارجاع مدارک از طریق اتوماسیون خودداری شود) (در صورت هرگونه سؤال در خصوص نحوه تکمیل فایل اکسل با شماره 09171831707 آقای صدیقی نماینده بیمه آتیه تماس حاصل فرمائید)

3-1) درخواست شرکت پیمانکار جهت ثبت نام نیروهای تحت پوشش با ذکر موضوع و تاریخ پایان قرارداد و تعهد به پرداخت حق بیمه و قبول برداشت از مطالبات یا تضمین انجام تعهدات شرکت پیمانکار توسط واحد کارفرما و واریز به حساب شرکت بیمه گر در صورت عدم پرداخت بموقع حق بیمه ها. (طبق فرم ج پیوست)
3-2) لیست بیمه تأمین اجتماعی (تیر یا مرداد ماه 1402) نیروهای تحت پوشش شرکت.
3-3) تصویری از تمام صفحات شناسنامه بیمه شده اصلی.

تبصره: نسخه ای از فرمهای تکمیل شده "الف"، "ب"، "ج" نزد واحد و یک نسخه هم نزد پیمانکار مربوطه نگهداری شود.

4- بیمه آتیه سازان حافظ در صورت کامل بودن مدارک یاد شده، مراحل ثبت نام بیمه تکمیل درمان را انجام خواهد داد. به مدارک ناقص به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد. (لیست نهایی ثبت نام شدگان توسط بیمه آتیه سازان حافظ طی مکاتبه رسمی به واحد و شرکت پیمانکار و رونوشت به مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی اعلام می گردد، لذا نیروها برای اطلاع از ثبت نام قطعی می توانند از طریق واحد محل خدمت پیگیری نمایند)
5- انجام کلیه مراحل ثبت نام، کسر مبلغ حق بیمه از حقوق نیروها، واریز مبلغ به حساب شرکت بیمه و ... از طریق شرکت پیمانکار و با هماهنگی بیمه آتیه سازان حافظ انجام خواهد شد.

- مجری قرارداد شرکت بیمه آتیه سازان حافظ به آدرس: شیراز، خیابان هدایت غربی (حدفاصل هفت تیر و فلسطین)، بعد از کوچه 10 ‏و شماره تماس های 32338534 - 32338751 می باشد.

- مبلغ حق بیمه به ازاء هر نفر جهت سطح یک 165000 تومان (یکصد و شصت و پنج هزار تومان)، سطح دو 235000 تومان (دویست و سی و پنج هزار تومان) و سطح سه 385000 تومان (سیصد و هشتاد و پنج هزار تومان) می باشد.

- پرداخت مبلغ حق بیمه به صورت ماهیانه نبوده و حق بیمه دو ماه اول، ابتدای شروع قرارداد می بایست به حساب شرکت بیمه واریز گردد. پرداخت مابقی مبلغ حق بیمه یکساله نیروها از طریق چکهای اخذ شده از شرکت پیمانکار انجام می شود به نحوی که کل مبلغ یکساله حق بیمه می بایست دو ماه قبل از تاریخ پایان قرارداد شرکت پیمانکار به حساب شرکت بیمه واریز گردد.

- در صورت عدم وصول هر یک از چکهای شرکت پیمانکار و اعلام کتبی موضوع توسط بیمه آتیه سازان حافظ به واحد مربوطه و در صورت عدم وصول چک به مدت 15 روز پس از موعد آن، روسای حسابداری واحد با توجه به تعهد کتبی شرکت پیمانکار در فرم "ج" (پیوست)، متعهد به کسر از مطالبات ایشان و واریز به حساب شرکت بیمه گر می باشند.
ضمناً در پایان قرارداد، اطمینان از عدم بدهی شرکت پیمانکار به شرکت بیمه گر طرف قرارداد جزء الزامات هر واحد می باشد.

- در قرارداد تکمیل درمان حق بیمه نفر اصلی رایگان نبوده و تمام افراد ثبت نام شده مکلف به پرداخت حق بیمه می باشند.

- بیمه تکمیل درمان در سه سطح ارائه شده و نیروهای تحت پوشش شرکت می بایست سطح مورد نظر خود را انتخاب و در فرم "ب" درج نمایند. فرد و تمام اعضای تحت تکفل می بایست یک سطح را انتخاب نمایند. (سطوح سه گانه پیوست می باشد)

- پس از انجام ثبت نام، تغییر سطح انتخابی، انصراف از بیمه و حذف نام از لیست متقاضیان به هیچ عنوان امکانپذیر نمی باشد.

- واحدها از تسویه حساب نهایی و آزاد کردن تضمین انجام تعهدات شرکتهایی که بابت قرارداد (بازه زمانی 1 / 7 / 1402 لغایت 31 / 6 / 1403) حق بیمه نیروهای تحت پوشش خود را به حساب بیمه آتیه سازان حافظ واریز نکرده یا فیش واریزی را ارائه نداده اند تا انجام تسویه حساب نهائی با شرکت بیمه خودداری نمایند.

- با توجه به محدودیت زمانی جهت ارسال لیست بیمه شدگان به شرکت بیمه، دستور فرمائید ضمن اطلاع رسانی مناسب، مدارک یاد شده حداکثر تا تاریخ 17/ 07 / 1402 به آتیه سازان حافظ واقع در طبقه همکف ساختمان مرکزی دانشگاه تحویل گردد.

سایر شرایط:

1- افراد مشمول ثبت نام بیمه تکمیلی شامل نیروهای تحت پوشش شرکت، همسر، فرزند پسر غیرشاغل تا 22 سال تمام (در صورت اشتغال به تحصیل تا 25 سال تمام)، فرزند دختر به شرط مجرد و غیر شاغل بودن، پدر و مادر می باشد.نکته الف) شرط پوشش، ثبت نام تمام اعضای تحت تکفل توسط نیروی مرد (تحت پوشش شرکت) می باشد.نکته ب) در صورتی که همسر نیروی تحت پوشش شرکت، خود شاغل باشد، اجباری به بیمه نمودن ایشان نیست.نکته ج) شرط پوشش بیمه تکمیلی افراد خانوار این است که این افراد دارای دفترچه بیمه پایه از هر سازمانی باشند.نکته د) نیروهای زن تحت پوشش شرکت می توانند یا خود به تنهایی ثبت نام کنند یا کلیه افراد خانوار خود را بیمه نمایند یا به همراه پدر و مادر ثبت نام نمایند.

2- فرانشیز تعهدات در صورت استفاده از سهم بیمه گر پایه در کلیه تعهدات جدول صفر و در صورت عدم استفاده از سهم بیمه گر پایه 10 درصد خواهد بود.

3- بازپرداخت هزینه های انجام شده توسط بیمه آتیه سازان حافظ بر اساس تعرفه های مصوب در کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبت سلامت وزارت بهداشت و آیین نامه 99 بیمه مرکزی تا سقف جدول تعهدات سطوح سه گانه خواهد بود.

4- طبق آیین نامه شماره 99 مصوب شورای عالی بیمه مورخ 25 / 10 / 98 دوره انتظار جهت استفاده از پوشش زایمان 9 ماه می باشد. چنانچه بیمه شده سابقه پیوسته پوشش درمان تکمیلی داشته باشد، دوره انتظار پوشش زایمان اعمال نخواهد شد. لذا بیمه شدگان تنها در صورتی مشمول استفاده از خدمات زایمان خواهند بود که سال گذشته نیز تحت پوشش بیمه تکمیلی (از هر سازمانی) بوده اند.

5- در قرارداد سال جاری تعهدات کلیه سطح ها افزایش یافته که جهت نمونه افزایش تعهدات ویزیت، جراحی های عمومی و تخصصی در هر سه سطح، تعهدات زایمان، دندانپزشکی و ... را می توان نام برد.

6- تا قبل از اتمام ثبت نام، بیمه شدگانی که می بایست از تاریخ 01 / 07 / 1402 نسبت به عمل جراحی یا بستری اقدام نمایند، شرکت پیمانکار می بایست با شرکت بیمه مکاتبه و در متن نامه نسبت به معرفی نیروی تحت پوشش خود و همچنین متعهد به پرداخت حق بیمه مطابق با بندهای ذکر شده در همین نامه، اقدام نماید.

فرم 1

فرم 2
فرم 3
فرم 4
فرم 5

اداره مناقصات و قراردادها
  • گروه خبری : اطلاعیه ها
  • کد خبری : 89140
کلیدواژه

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید