• 1402/10/11
  • - تعداد بازدید: 238
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
قرارداد جدید بیمه آتیه سازان حافظ
اداره هماهنگی امور بیمه، تعرفه و استاندارد

به پیوست تصویر قرارداد معاونت درمان به نمایندگی از  بیمارستان های آموزشی درمانی و بیمارستان های شیراز و شهرستان ها با بیمه تکمیلی آتیه سازان حافظ  به آدرس: شیراز حدفاصل بیست متری سینما سعدی و باغشاه هدایت غربی  به تلفن :07132338704   و نحوه پوشش بیمه ای بیمه شدگان آن سازمان با رعایت موارد ذیل ، جهت دستور به اقدام حضورتان ارسال می گردد.  

1-مدت زمان قرارداد از تاریخ01 / 07/ 1402 تا تاریخ 31 /06/ 1403 می باشد.

2- در بیمارستان های درجه یک،جهت تخت های رفاهی ویژه (10 درصد از تخت های بیمارستان ) با تایید مدیریت نظارت و اعتباربخشی معاونت درمان تعرفه بخش خصوصی  قابل محاسبه و دریافت است.   .

3-رابط بین بیمه تکمیلی آتیه سازان  و مراکز درمانی خانم فاطمه افراسیابی  با تلفن:09363901973 می باشد.

4-تاریخ اعتبار معرفی نامه ها پنج روز می باشد.

5-لیست عدم تعهد پیوست می باشد.

6-عدم تعهد بیماران بستری موقت مد نظر قرار داده شود.

بیمه آتیه سازان
لیست عدم تعهد بیمه آتیه سازان

 

  • گروه خبری : اطلاعیه ها
  • کد خبری : 92379