واحد یهداشت حرفه ای
تعریف بهداشت حرفه ای
بهداشت حرفه ای عبارتست از علم و فن پیشگیری از بیماری های ناشی از کار و ارتقای سطح سلامتی افراد شاغل از طریق کنترل عوامل زیان آور محیط کار.
شرح وظایف کارشناس بهداشت حرفه ای:
1- تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و طرح مسائل و مشکلات در جلسات کمیته
2- پیگیری موارد مطرح شده در کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار
3- تهیه و تدوین خط مشی های بهداشت حرفه ای بیمارستان
4- تهیه و تدوین برنامه عملیاتی با همکاری اعضا و اجرای آن مطابق جدول زمانبندی
5- شناسایی عوامل زیان آور محیط کار، پیگیری در خصوص اندازه گیری آنها و ارائه اقدامات کنترلی
      a. مخاطرات فیزیکی
      b. مخاطرات شیمیایی
      c. مخاطرات بیولوژیکی
      d. مخاطرات ارگونومیک، روانی – اجتماعی و فاکتورهای سازمانی
6. تهیه MSDS مواد شیمیایی مورد استفاده در بخش های مختلف و آموزش آنها به پرسنل در معرض
7. برچسب گذاری مواد شیمیایی و نظارت بر طبقه بندی مناسب محلولهای شیمیایی
8. نظارت بر تهیه و استفاده صحیح از وسایل حفاظت فردی متناسب با هر بخش بیمارستان و همچنین نصب پوسترهای آموزشی بهداشتی و حفاظتی در محیط کار
9. نظارت برانجام معاینات پزشکی قبل از استخدام ودوره ای بر اساس دستورالعمل و تشکیل پرونده بهداشتی پرسنل
و....
 •  خط مشی ها و روش ها
 •  کتابچه ایمنی و سلامت شغلی بخش ها
 •  کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار
 •  پمفلت ها
 •  فرایندها
 •  فرم ها
  •  فرم ثبت حوادث و شبه حوادث
  •  فرم تعیین وضعیت و حفظ سلامت خانم باردار و جنین
  •  فرم نظر سنجی لوازم حفاظت فردی
  •  فرم بررسی/نظرسنجی کنترل های بهداشت حرفه ای
 
کتابچه های :
1. کتابچه ایمنی و بهداشت شغلی بخش CCU
2. کتابچه ایمنی و بهداشت شغلی بخش CSSD
3. کتابچه ایمنی و بهداشت شغلی بخش اداری
4. کتابچه ایمنی و بهداشت شغلی بخش آشپزخانه
5. کتابچه ایمنی و بهداشت شغلی بخش اورژانس
6. کتابچه ایمنی و بهداشت شغلی بخش زایشگاه
7. کتابچه ایمنی و بهداشت شغلی بخش آزمایشگاه
8. کتابچه ایمنی و بهداشت شغلی بخش رادیولوژی
9. کتابچه ایمنی و بهداشت شغلی بخش اطفال
10. کتابچه ایمنی و بهداشت شغلی بخش جراحی
11. کتابچه ایمنی و بهداشت شغلی بخش داخلی
12. کتابچه ایمنی و بهداشت شغلی بخش همودیالیز
13. کتابچه ایمنی و بهداشت شغلی بخش اتاق عمل
14. کتابچه ایمنی و بهداشت شغلی بخش فیزیوتراپی
15. کتابچه ایمنی و بهداشت شغلی بخش خدمات
16. کتابچه ایمنی و بهداشت شغلی بخش لاندری
17. کتابچه ایمنی و بهداشت شغلی بخش داروخانه
18. کتابچه ایمنی و بهداشت شغلی بخش تاسیسات
 
لیست خط مشی واحد بهداشت حرفه ای:

عنوان خط مشی

کد

رعایت اصول ارگونومی (حمل دستی بار)

HE/OH/01

رعایت اصول ارگونومی (حمل بیمار)

HE/OH/02

رعایت اصول ارگونومی (ارگونومی کار با رایانه)

HE/OH/03

پیشگیری از آسیب های بهداشتی و بیماری های شغلی کارکنان در مواجهه با موارد Needle stik

HE/OH/04

ملاحظات کارکنان در دوره حاملگی

HE/OH/05

استفاده صحیح از وسایل حفاظت فردی

HE/OH/06

پیشگیری از آسیب های بهداشتی و بیماریهای شغلی کارکنان در صورت تماس باخون، مایعات و با فتهای بدن

HE/OH/07

استفاده صحیح ‌از ‌برگه‌های‌ اطلاع ‌رسانی ‌در‌ خصوص ‌ایمنی ‌مواد (MSDS)

HE/OH/08

مواجهه با عوامل زیان آور فیزیکی (سر و صدا) در محیط بیمارستان

HE/OH/09

مواجهه با عوامل زیان آور فیزیکی (نور و روشنایی) در محیط بیمارستان

HE/OH/10

مواجهه با عوامل زیان آور فیزیکی (شرایط جوی "گرما") در محیط بیمارستان

HE/OH/11

مواجهه با عوامل زیان آور فیزیکی (پرتو ) در محیط بیمارستان

HE/OH/12

 
 فرآیند ها
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/12/18
تعداد بازدید:
842
بیمارستان امام خمینی (ره) استهبان
آدرس: استهبان - بلوار امام رضا(ع) - بیمارستان امام خمینی (ره)
تلفن: 53229009-53229005-071  تلفکس: 53223055-071 کدپستی: 74517-35581 پست الکترونیکی: estahbanhp@sums.ac.ir   سامانه پیام کوتاه: 3000849621
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان استهبان می باشد.
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه