نام واحد: نام و نام خانوادگی رابط طرح تکریم:نام بازرس :
رديفعنوان      
عاليخوبمتوسطضعيفامتياز شاخصنمره مكتسبه
1آموزش كاركنانتعداد جلسات آموزشي برگزار شده در زمينه طرح تكريم    2 
2حضور مدير / رئيس واحد در جلسات طرح تكريم و تحول اداري    3 
3اطلاع رساني دردسترس بودن قوانين ومقررات مورد نياز مراجعين     2 
4تعيين مدت زمان هر فرايند     2 
5در دسترس بودن مدارك و فرم هاي مورد عمل     2 
6نصب نام و نام خانوادگي و پست سازماني افراد    2 
7 تهيه شرح وظايف كاركنان    2 
8نصب فهرست خدمات قابل ارائه به مردم بر روي تابلو    0.5 
9نصب تابلوهاي راهنمايي در مبادي ورودي و در معرض ديد مردم    1 
10نصب و راه اندازی تلفن گویا    1 
11نصب و راه اندازی پست صوتی    1 
12تهیه کتاب وبروشور راهنمای مراجعین و توزیع آن بین مراجعین    2 
13تعیین فرد جانشین در صورت عدم حضور کارمند و اطلاع رسانی در این مورد    3 
14اطلاع رسانی در خصوص مهم ترین فرایندهای مورد نیاز ارباب رجوع به نحو مطلوب    5 
15تدوين منشور اخلاقيتهيه منشور اخلاقي    1 
16عملياتي نمودن منشور اخلاقينصب منشور اخلاقي در مكان هاي مناسب    2 
17آگاهي مدير از مفاد منشور اخلاقي    2 
18آموزش منشور اخلاقي به كاركنان    1 
19رعايت منشور اخلاقي از سوي مدير    0.5 
20پيش بيني فضا و امكاناتايجاد جايگاه مناسب جهت مراجعين    0.5 
21وجود آبسردكن    0.5 
22دسترسي آسان به دستگاه كپي    0.5 
23وجود تلفن همگاني    0.5 
24وجود نمازخانه مناسب    0.5 
25وجود رمپ ويژه معلولين    0.5 
26سرويس بهداشتي تميز و مرتب    1 
27وجود دستگاه خودپرداز    1 
 ایجاد گیشه های خدمت رسانی    1 
28وجود اسانسور در ساختمانهای چندطبقه    0.5 
29ارتقاي كيفيتآموزش مستندسازی و ارتقای کیفیت    2 
30احصا و تهيه ليست كليه فرايندهاي مورد عمل در واحد    2 
31درصد فرايند هاي مستند شده از کل فرایندهای احصا شده    3 
32درصد روش هاي اصلاح شده كاري    3 
33ابلاغ و بكارگيري روش هاي ارتقاداده شده    2 
34اتوماسيون اداريسيستم مالي    0.1 
35سيستم پرسنلي    0.1 
36paperless    0.1 
37سيستم اموال    0.1 
38سيستم آموزش ضمن خدمت    0.1 
39سيستم انبار    0.5 
40بروزرساني سايت اينترنتي                                  3 
41ارائه الکترونیکی خدمات مرتبط با ارباب رجوع    5 
42نظر سنجيتعيين مقدار فرم مورد نياز براي تكميل شدن در طول سال ( جمعيت نمونه آماري)    1 
43توزیع مستمر فرم نظرسنجی    1 
44توزيع کافی فرم نظرسنجي بر اساس تعداد فرم محاسبه شده    5 
45جمع بندي فرم هاي جمع آوري شده    5 
46انجام پیگیری های لازم در خصوص نظرات و پیشنهادات ارائه شده در فرم ها ی نظرسنجی    5 
47وجود سیستم رسیدگی به شکایات و اطلاع رسانی در این مورد    3 
48ارسال نتایج نظر سنجی به ستاد دانشگاه    3 
49فعال بودن صندوق هاي نظرسنجي و پيشنهادات    0.5 
50 میزان رضایتمندی مردم از خدمات ارائه شده     10 
51تشويق و تنبيهتعداد كاركناني كه بر اساس فرم هاي نظرسنجي مورد تشويق و یا تنبیه قرار گرفته اند    5 
52ايجاد رفتار مناسب شغلي جهت: كاهش ازدحام ارباب رجوع    1 
53حضور بموقع كاركنان    0.5 
54تناسب پوشش ظاهري با شئون اداري    0.5 
55عدم مشاهده استعمال دخانيات    0.5 
56آگاهي كاركنان با وظايف و مسئوليت هاي شغلي    1 
57حضور بموقع مديران در محل كار خود    0.5 
58نظارت و بازرسیانتخاب بازرسین طرح تکریم و صدور حکم برای انان    1 
59گذراندن دوره های آموزشی مرتبط با مصوبه طرح تکریم توسط بازرسین منتخب طرح تکریم    1 
60بازرسی از نحوه اجرای طرح تکریم در واحدهای تحت پوشش سازمان بر اساس چک لیست و ارائه گزارش به مراجع ذی صلاح توسط بازرسین طرح تکریم منتخب    2 
61سایرموارداقدامات برجسته و ارزنده دستگاه در خدمت رسانی به مردم    1 
62اطلاع رسانی مناسب به مردم در خصوص اقدامات برجسته و پروژهای جدید راه اندازی شده     3 
63تهیه زونکن ودر صورت دسترسی تهیه فایل کامپیوتری برای جمع آوری مستندات بندهای پیش گفت    3 
64حضور مسئولین و رئیس واحد در جلسه جمع بندی نتایج    1 
65 برگزاري جلسات منظم تحول اداري و طرح تكريم ارباب رجوع     3 
 جمع     120 
آراستگی
ردیفمرحله آراستگیشاخصانجام شدهانجام نشدهامتیاز شاخصامتیاز مکتسبه
66s1عدم وجود اقلام غيرضروري در محل كار (بر اساس دستورالعمل)  1 
67عدم انباشتگي مدارك روي كازيه اداري   0.5 
68وجود محلي براي نگهداشت و انبار اقلام غيرضروري  0.5 
69s2مناسب بودن نحوه چيدن ميز، كمد و فايل و مانند اينها در اطاق   0.5 
70مناسب بودن محل قرار گرفتن گلدانها،‌ميز، صندلي و ساير اشيا به شكلي كه مانع تردد نشود.  0.5 
71وجود قفسه مناسب جهت قرار دادن كتابها، جزوه و دستورالعمل ها  1 
72مجهز بودن ميز اداري به ملزومات اداري و اشيايي كه غالبا استفاده مي شوند  0.5 
73نصب تابلو در شكل و ابعاد مناسب – استفاده نكردن از تابلو در طرحها و ابعاد مختلف  0.5 
74عدم نصب كاغذ، پوستر يا اطلاعيه هاي مختلف روي ديوار و شيشه  0.5 
75انتقال سيم ها در اطاق بوسيله داكت مناسب و يا استفاده از داكت زميني براي جلوگيري از خرابي و خطرات ناشي از صدمه سيم ها  1 
76نصب خرطومي روي سيم هاي پشت كامپيوتر يا جمع آوري و مهار سيم ها توسط بست مناسب  0.5 
77قرار دادن كيس، پرينتر و ... روي پايه  0.5 
78عدم نصب كاغذ، پوستر، يا اطلاعيه هاي متفاوت روي ميز،‌كامپيوتر و مانيتور  0.5 
79وجود محل مناسب جهت نگهداري CD (كليه COها ليبل گذاري شده باشند.)  0.5 
80استفاده از زونكن سه گوش جهت نگهداري كاغذهاي يك رو سفيد در كنار پرينتر و يا در محل مناسب (كاهش مصرف كاغذ – جلوگيري از پراكندگي كاغذها در محل)  0.5 
81داشتن ليبل روي كشوهاي ميز  0.5 
82داشتن ليبل روي كازيه (ورودي – خروجي – در دست اقدام)  0.5 
83قرار دادن كلاسورها و پرونده ها در قفسه  0.5 
84كلاسورها و پرونده ها در كنار هم (بصورت قائم) قرار بگيرند و نه روي هم  0.5 
85داشتن ليبل روي زونكن ها (ليبل ها تايپ شده، يكسان و منظم باشند.)  0.5 
86s3رنگ آميزي مناسب محيط كار  1 
87شناسايي و رفع خرابي ساختمان ( ناشي از نشتي، فرسايش و .... ) و تاسيسات (شيرآب، كليدو پريز و ...)  1 
88تميز بودن اطاقها (كف،‌ درب و پنجره، دكورها و ...)  0.5 
89شناسايي و رفع خرابي لوازم اداري(كمد، ‌ميزكار و ...)  1 
90تميز بودن ميز،‌ مانيتور،‌ صفحه كليد، كليد، كيس،‌ موس و ساير ملزومات اداري  0.5 
91وجود سيستم سرمايش و گرمايش مناسب  0.5 
92وجود تهويه مناسب  0.5 
93روشنايي مناسب محل كار  0.5 
94عدم وجود آلودگي صوتي(شناسايي منابع و سعي در حذف و يا كنترل آن)  0.5 
95وجود سطل ضايعات كاغذ   0.5 
96s4بازرسی  2 
 جمع   20 
 جمع کل امتیاز طرح تکریم و آراستگی140 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-8-25 13:07        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ