کمیته طرح تکریم ارباب رجوع
بیمارستان امام خمینی(ره) استهبان
 
دستورالعمل پذیرش بیماران بستری در رادیولوژی
 
1)      عکس نوشته شده در کاردکس بیمار دقیقاً مطابق با Order پزشک باشد.
2)نام بیمار، شماره کارت، تاریخ، مهر پزشک، امضاء پرستار تکمیل کننده (ور در صورت موجود بودن مهر پرستار) در فرم درخواست قید گردد.
3)          ثبت کلیه اطلاعات در کامپیوتر رادیولوژی، بررسی صحت کلیه موارد مذکور، گرفتن عکس و ارسال عکس به بخش توسط نیروی خدمات بخش مربوطه
4)          در خصوص بیماران که نیاز به IVP دارند حضور متخصص رادیولوژی یا پزشک اتفاقات الزامی می باشد.

مدت زمان انجام فرآیند:

 

20 دقیقه
 
 

 

 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-2-12 22:33        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ