فعاليتت هاي واحد مددکاري بيمارستان: راند کل بيماران به صورت روزانه و شناسايي بيماراني که به عناوين مختلف احتياج به مساعدت هاي مددکاري دارند و تشخيص نوع خاص مشکلات آنها نظير مسيائل عاطفي و حمايت هاي روحي،مشاوره،مشکلات مالي و خانوادگي و... و ارجاع اين بيماران در صورت لزوم به مراکز حمايتي. مددکاري با مراکز مختلف از جمله بهزيستي،کميته امداد و کميسارياي امور پناهندگان،موسسه خيريه و... ارتباط دارد.اگر بيماري افغاني باشد آنهايي که کارت اقامت دارند به کميسارياي امور پناهندگان جهت مساعدت هاي مالي ارجاع داده مي شوند. بيماراني که طولاني مدت بستري مي باشند و به دليل درمان طولاني مدت و کاهش اميد به درمان آنها دچار افسردگي مي شوند براي تسريع در روند بهبودي و کاهش افسردگي جلسات مشاوره انفرادي و گروهي ترتيب داده مي شود. بيمه کردن بيماران بدون بيمه: مددکار اجتماعي با شناسايي بيماراني که بيمه ندارند و اطلاع رساني در خصوص بيمه خدمات درماني آنها ارجاع مي دهد تا بيمه خويش فرما شوند. رسيدگي به شکايات: رسيدگي به شکايات بيمار و همراه و پرسنل بيمارستان در اين بيمارستان به عهده مددکار اجتماعي مي باشد که با تکميل فرم مخصوص شکايات توسط فرد شاکي اين اقدام صورت مي گيرد و نتيجه به فرد شاکي اطلاع داده ميشود. ساعت کاري مددکاري اجتماعي: مددکاري بيمارستان استهبان از ساعت 7 الي 14:30 روزهاي شنبه تا پنجشنبه در خدمت بيماران و همراهان آنها مي باشد. مسئول مددکاري:س.افراز
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-3-8 9:11        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ