معرفي واحد فرهنگي بيمارستان امام خميني شهرستان امام خميني (ره) استهبان

واحد فرهنگي بيمارستان استهبان با هدف پياده سازي اهداف نهاد رهبري دانشگاه علوم پزشكي شيراز تشكيل شده است.
وظايف واحد فرهنگي بيمارستان امام خميني (ره) استهبان:
1- برنامه ريزي و ايجاد هماهنگي جهت فعاليت هاي فرهنگي و مذهبي ومناسبتي
2- همكاري براي گسترش و تعميق مباني ارزشي ،ديني،اخلاقي و انقلابي با برگزاري برنامه هاي مناسب فرهنگي و تبليغاتي
3 - ايجاد هماهنگي در فعاليتهاي دفتر نهاد مقام معظم رهبري دانشگاه علوم پزشکی شیراز از طريق امام جماعت بيمارستان حجت الاسلام مهدوي آزاد
4 -  برنامه ريزي و اجراي خط مشي فعاليتهاي فوق برنامه دانشگاه و طرح هاي تحقيقاتي فرهنگي و ايجاد روحيه و شورونشاط در كاركنان

کارشناس مذهبی واحد فرهنگي :      حجت الاسلام مهدوي آزاد


زمان حضور کارشناس مذهبی واحد فرهنگی:

از ساعت 12  تا بعد از نماز ظهر و عصر  -  همه روزه ( به جز  پنجشنبه ها و ايام تعطيل ) بصورت حضوري و تلفني


شماره تماس:   داخلي 187

 
مکان واحد فرهنگی:  اتاق واحد فرهنگي واقع در بخش جراحي


پاسخگوي شما عزيزان در زمینه های زیر مي باشد :


1-سوالات شرعي و متفرقه

2- مشاوره در رابطه با مسائل مختلف

3- مشاوره در رابطه با ارتقاء سطح فرهنگي بيمارستان

4-   شنيدن نظرات و پيشنهادات سازنده

Page Last Update   :  1394-8-3 16:57        Top of page Print version