نام و نام خانوادگي : غلامرضا بردبار
سمت : رياست اداره امور عمومي مركز بهداشت /شبكه بهداشت و درمان استهبان
مدرك تحصيلي : کارشناس مديريت دولتي

سوابق اجرايي:

  • مسئول خرید  اداره تداركات دانشگاه علوم پزشكي شيراز
  • مسئول خريد واحد فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه علوم پزشكي شيراز
  • كارگزين ستاد شبكه بهداشت و درمان استهبان
  • مسئول استقرار و راه اندازي كارگزيني و امور اداري در بيمارستان امام خميني (ره) شهرستان استهبان در بهمن ماه 1389
  • رئيس كارگزيني بيمارستان امام خميني(ره) شهرستان استهبان
شرح وظايف رئيس امور اداري:

- رسيدگي به امور اداري بيمارستان استهبان
- كنترل و رسيدگي به امور كارگزيني بيمارستان استهبان
- رسيدگي به امور بيمه اي اجباري كاركنان بيمارستان استهبان
-  بررسي و تایید  ليست حقوق و مزاياي كاركنان
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-6-4 9:54        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ