لیست خط مشی واحد بهداشت حرفه ای

عنوان خط مشی

کد

رعایت اصول ارگونومی (حمل دستی بار)

HE/OH/01

رعایت اصول ارگونومی (حمل بیمار)

HE/OH/02

رعایت اصول ارگونومی (ارگونومی کار با رایانه)

HE/OH/03

پیشگیری از آسیب های بهداشتی و بیماری های شغلی کارکنان در مواجهه با موارد  Needle stik

HE/OH/04

ملاحظات کارکنان در دوره حاملگی

HE/OH/05

استفاده صحیح از  وسایل حفاظت فردی

HE/OH/06

پیشگیری از آسیب های بهداشتی و بیماریهای شغلی  کارکنان در صورت تماس باخون، مایعات و با فتهای بدن

HE/OH/07

استفاده صحیح ‌از ‌برگه‌هاي‌ اطلاع ‌رسانی ‌در‌ خصوص ‌ایمني ‌مواد (MSDS)

HE/OH/08

مواجهه با عوامل زیان آور فیزیکی (سر و صدا) در محیط بیمارستان

HE/OH/09

مواجهه با عوامل زیان آور فیزیکی (نور و روشنایی) در محیط بیمارستان

HE/OH/10

مواجهه با عوامل زیان آور فیزیکی (شرایط جوی "گرما") در محیط بیمارستان

HE/OH/11

مواجهه با عوامل زیان آور فیزیکی (پرتو ) در محیط بیمارستان

HE/OH/12

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-9-12 9:44        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ