تعریف بهداشت حرفه ای


بهداشت حرفه ای عبارتست از علم و فن پیشگیری از بیماری های ناشی از کار و ارتقای سطح سلامتی افراد شاغل از طریق کنترل عوامل زیان آور محیط کار.

شرح وظایف کارشناس بهداشت حرفه ای:

  1. تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و طرح مسائل و مشکلات در جلسات کمیته
  2. پیگیری موارد مطرح شده در کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار 
  3. تهیه و تدوین خط مشی های بهداشت حرفه ای بیمارستان
  4. تهیه و تدوین برنامه عملیاتی با همکاری اعضا و اجرای آن مطابق جدول زمانبندی                             
  5. شناسایی عوامل زیان آور محیط کار، پیگیری در خصوص اندازه گیری آنها و ارائه اقدامات کنترلی

a.       مخاطرات فیزیکی

b.      مخاطرات شیمیایی

c.        مخاطرات بیولوژیکی

d.      مخاطرات ارگونوميك، رواني اجتماعي و فاكتورهاي سازماني

6.       تهیه MSDS  مواد شیمیایی مورد استفاده در بخش های مختلف و آموزش آنها به پرسنل در معرض

7.      برچسب گذاری مواد شیمیایی و نظارت بر طبقه بندی مناسب محلولهای شیمیایی

8.      نظارت بر تهيه و استفاده صحيح از وسايل حفاظت فردی متناسب با هر بخش بیمارستان و همچنين نصب پوسترهای آموزشی بهداشتی و حفاظتی در محيط كار

9.       نظارت برانجام معاینات پزشکی قبل از استخدام ودوره ای بر اساس دستورالعمل و تشکیل پرونده بهداشتی پرسنل

و....
Ø      خط مشی ها و روش ها

Ø      کتابچه ایمنی و سلامت شغلی بخش ها

Ø      کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

Ø      پمفلت ها

Ø      فرایندها

Ø      فرم ها

ü      فرم ثبت حوادث و شبه حوادث

ü      فرم تعیین وضعیت و حفظ سلامت خانم باردار و جنین

ü      فرم نظر سنجی لوازم حفاظت فردی

ü      فرم بررسی/نظرسنجی کنترل های بهداشت حرفه ای

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-9-12 9:41        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ